Napisz do nas
 
Porozmawiaj z doradcą
801 011 086
 

Nowa funkcjonalność w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym

Szanowni Klienci!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.01.2018r. rozszerzamy w naszym Banku funkcjonalność rozliczeń w walutach obcych. Oprócz dotychczasowych walut (USD i EUR) można wykonywać przelewy w walutach: CZK (Czechy), DKK (Dania), CAD (Kanada), NOK (Norwegia), CHF (Szwajcaria), SEK (SZWECJA), GBP (Wielka Brytania), HUF (Węgry) po aktualnym kursie dostępnym na naszej stronie internetowej www.tatrzanskibs.pl. Przelewy w w/w walutach można wykonać w bankowości internetowej eBankNet, eCorpoNet oraz w każdej placówce naszego Banku z kont złotówkowych oraz w walutach EURO i USD otwartych w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na numer 18 20 012 30 lub 801 011 086.

zobacz więcej »

E-Składka - jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

zobacz więcej »

Rozporządzenie P.E. i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężny

Tatrzański Bank Spółdzielczy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.
zobacz więcej »

Nowy sposób uwierzytelniania przelewów - SMS

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od dnia 03.07.2017r. został wprowadzony nowy rodzaj uwierzytelniania przelewów w bankowości internetowej eBankNet w postaci wysłania hasła jednorazowego przez wiadomość SMS. W przypadku chęci zmiany dotychczasowego sposobu uwierzytelniania przelewów na nową formę należy udać się do najbliższej placówki Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego i wypełnić odpowiedni wniosek.

zobacz więcej »
Wydrukowane z: http://www.tatrzanskibs.pl/aktualnosci/